Foto: Trond Isaksen

Foto: Trond Isaksen

Enebakk, Vidar

Vidar Enebakk er utdannet idéhistoriker med doktorgrad i vitenskapsteori. Han har vært forsker ved Forum for universitets- og vitenskapshistorie ved Universitetet i Oslo og førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum. I dag er han sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora. Enebakk har utgitt flere bøker om vitenskap og etikk og har vært redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift.

Bøker av Enebakk, Vidar: