Foto: Trond Isaksen

Foto: Trond Isaksen

Enebakk, Vidar

Vidar Enebakk er utdannet idéhistoriker med doktorgrad i vitenskapsstudier. Han har vært forsker ved Forum for universitets- og vitenskapshistorie ved Universitetet i Oslo, førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum, og redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift. Idag er han sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for humaniora og samfunnsvitenskap (NESH).

Bøker av Enebakk, Vidar: