Knut Engedal. Foto Mechtild Hartlieb Engedal

Knut Engedal. Foto Mechtild Hartlieb Engedal

Engedal, Knut

Knut Engedal er lege, psykiater og professor emeritus. Han har vært fag-  og forskningssjef ved Nasjonalt kompetansetjeneste for  aldring og helse,  professor i psykogeriatri ved Universitetet i Oslo og seksjonsoverlege ved Hukommelsesklinikken ved Oslo universitetssykehus, Ullevaal. Engedal har utgitt lærebøker om demens og alderspsykiatri og er også en flittig benyttet foredragsholder.

Bøker av Engedal, Knut: