Pål Kristian Eriksen foto (002)

Eriksen, Pål Kristian

Foto: Ram Gupta

Pål Kristian Eriksen har en doktorgrad i lingvistikk fra Universitetet i Oslo og jobber som minoritetsspråkrådgiver i Språkrådet. Han har ekspertise på språklig mangfold og forskjellene og likhetene mellom verdens språk. Forfatteren underviser også, og er en ivrig språkformidler gjennom blogging og andre medier. 

 

Bøker av Eriksen, Pål Kristian: