Espeli, Harald

Espeli, Harald

Harald Espeli er historiker ved Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI. Han har skrevet flere bøker om norsk politisk og økonomisk historie, deriblant Lobbyvirksomhet på Stortinget (1999) Våpendrager og veiviser. Advokatenes historie i Norge (2008), sammen med Harald Rinde, Riksrevisjonens historie 1816–2016 (2016), sammen med Yngve Nilsen og Tiden går. Gjensidige i 200 år (2016), sammen med Trond Bergh.

Bøker av Espeli, Harald: