1074

Evjen, Bjørg

Evjen var den første professor i urfolksstudier ved Universitetet i Tromsø. Det internasjonale mastergradsprogrammet ble etablert ved universitetet i 2003.
Les Evjens CV her

Bøker av Evjen, Bjørg: