1783

Pris:
323.00
Førpris: 369.00
ISBN: 9788253033143
Utgivelsesår: 2010
Status: I salg
Sideantall: 260
Innbinding: h
Oversatt av: Mikkel B. Tin

Filosofiske undersøkelser

Et filosofisk mesterverk

Filosofiske undersøkelser utkom posthumt i 1953 og ble raskt hyllet som et mesterverk. I boken skriver Wittgenstein om språkets logiske strukturer, og fremstiller sitt syn på språket som en praksissammenheng. Å forstå et begrep innebærer å beherske et språkspill, som igjen er en del av en livsform. Filosofiske undersøkelser kan leses som et oppgjør med hans tidligere posisjon, og er nær sagt det eneste moderne verket som er kanonisk både i kontinental og angloamerikansk filosofi.

Presse

”Filosofiske undersøkelser er, slik jeg ser det, dypest sett et verk om filosofien. På tross av sitt ofte idiosynkratiske og egosentriske preg utgjør det en grunnleggende problematisering av moderne fagfilosofi …” – Øyvind Rabbås i forordet.