441

Forr, Gudleiv

Forskningens rolle i samfunnsutviklingen har alltid vært et sentralt tema for ham.

Bøker av Forr, Gudleiv: