1939

Pris:
399.00
ISBN: 9788253035994
Utgivelsesår: 2013
Status: I salg
Sideantall: 350
Innbinding: ib

Fortalt fortid

Norsk historieskriving etter 1970

Hva kan ny norsk historie fortelle oss, i dag?

Fortalt fortid er en analyse av norske historikeres tekster fra 1970 til i dag. Forfatterne identifiserer fortellingene som har preget kvinne- og kjønnshistorie, arbeidslivshistorie, byhistorie, økonomisk historie, vitenskapshistorie, antikk historie, jødisk historie, samisk og kvensk historie – og historieverk om Norge.

Analysene gir innsikt i hvilke sammenhenger og forklaringer som fortelles fram, hvilke begreper og kategorier som er med på å forme fortolkningene, og hvilke forløp og aktører som tillegges betydning. Referansefellesskap, kildekritikk og teoretiske modeller har åpenbart formet norske historikeres fortellinger. Men det har også normative vurderinger og oppfatninger av hvor eget forskningsfelt står i forhold til historien om nasjonen.

Fortalt fortid viser betydningen av å analysere tekster om norsk historie som fortellinger. Boka tar utgangspunkt i en diskusjon om hvorvidt norsk historieskriving er fragmentert og spesialisert eller om fagets historikere forholder seg til en grunnfortelling som integrerer og skaper enhet. Forfatterne av Fortalt fortid identifiserer flere grunnfortellinger om norsk historie, og de viser framfor alt at relasjonen mellom de ulike feltene og norgeshistorien er kompleks og mangfoldig.

Jan Heiret (f. 1962) er førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Heirets forskningsfelt er arbeidslivshistorie og historiografi. Han har publisert en rekke artikler og er medforfatter av boka Arbeidsliv, historie, samfunn: norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv (2003).

Teemu Ryymin (f. 1972) er forsker I ved Uni Rokkansenteret. Ryymin har arbeidet med 1800- og 1900-tallets helse- og medisinhistorie og minoritetshistorie, i tillegg til historiografi. Han har publisert en rekke artikler og bøker, og har blant annet vært med på å skrive bøkene Vitenskap og varme hender. Den medisinske markedsplassen i Norge, 1800 til i dag (2013) og Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode (2012).

Svein Atle Skålevåg (f. 1972) er førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hans forskningsfelt er medisin- og vitenskapshistorie, herunder også historiefagets historie. Han har publisert flere artikler om emner fra psykiatriens historie og han er medforfatter av boka Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode (2012).
 

Forfatter(e):