Fossum, Sigbjørn

Sigbjørn Fossum (f. 1945), cand.med. UiO 1971, autorisert lege 1971, dr. med. 1983. Ansatt ved Anatomisk institutt fra 1973, professor fra 1992 til 2014. Prodekan for forskning, 2007–2010, professor emeritus fra 2014. Forskningsfelt immunologi og molekylærbiologi. Undervisning innen alle deler av makro- og mikroskopisk anatomi, celle- og molekylærbiologi og evolusjonslære. Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Bøker av Fossum, Sigbjørn: