FOUCAULT Michel photo M Garanger Gallimard NetBL

FOUCAULT Michel photo M Garanger Gallimard NetBL

Foucault, Michel

Michel Foucault (1926–1984) er en av etterkrigstidens mest sentrale tenkere. Han var fransk filosof og idéhistoriker, og har satt markante spor etter seg innenfor en rekke fagfelt. Han foreleste ved universiteter i Sverige, Polen, Tyskland, Tunisia og Frankrike, inntil han fra 1970 ble professor ved det prestisjefylte Collège de France i Paris. Foucault er blitt kategorisert som både strukturalist og postmodernist, og det politiske anslaget i hans tekster har blitt koblet til både marxisme og konservatisme, sosialdemokrati og nyliberalisme. Slike store ord har det til felles at de skygger for kompleksiteten i hans forsøk på å etablere en kritisk analyse av det moderne samfunnets konstitusjon. Gjennom sine tekster var han i nærmest kontinuerlig bevegelse, med åpenhet for å tenke både om seg selv og samfunnet på stadig nye måter.

Bøker av Foucault, Michel: