Fra innvandring

Pris:
399.00
ISBN: 9788253043548
Status: Forventes utgitt 20.1.2023
Utgitt år: 2022
Innbinding: Heftet

Fra innvandring til integrering

Styring og politikk i et liberalt demokrati

I en tid der innvandring og integrering preger den politiske debatten, trenger vi fakta, saklighet og analyse. Denne boka viser hvordan statlig innvandrings- og integreringspolitikk utformes i spenningsfeltet mellom nasjonal kontroll, globalisering og liberale verdier. Hovedvekten er på norske erfaringer, og med sammenlikninger med andre land på utvalgte områder. Boken analyserer global migrasjon, statlige tiltak for innvandringskontroll, virkemidler og resultater i integreringsprosessen. Den gir videre innsikt i sentrale normative teorier om grunner for valg av statlige mål og virkemidler ­- med særlig vekt på betydningen av menneskerettigheter og liberalt demokrati for politikkutformingen. Boka viser hvordan opinion, elitediskurs, medier og partipolitikk samspiller med konsekvenser for statlig politikk. Til slutt avsluttes med noen refleksjoner om sammenhengen mellom innvandring, endring og konfliktløsning.