Fred er dog det beste. Riksmekleren gjennom hundre år

Fred er dog det beste. Riksmekleren gjennom hundre år

Pris:
299.00
ISBN: 9788253038681
Status: I salg
Utgitt år: 2016
Innbinding: innbundet

Fred er dog det beste

Riksmekleren gjennom hundre år

I januar 2016 feirer Riksmekleren hundre år. Meklerinstitusjonen fikk sin form gjennom arbeidstvistloven av 1915 og ble opprettet 1. januar 1916. Siden har den fungert nesten uendret fram til i dag. Fred er dog det beste gir innblikk i Riksmeklerens virke og betydning i det norske samfunn fra flere innfallsvinkler.

Artikkelforfatterne har ulike roller i forhold til lønnsoppgjørene i Norge. Ved siden av historiske presentasjoner med særlig vekt på årene rundt opprettelsen av institusjonen og de siste tiårene, finner vi artikler fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, samt innlegg fra sosialøkonomer som har arbeidet innen dette feltet. Dagens riksmekler, Nils Dalseide, gir et utfyllende bilde av de meklingsfaglige oppgavene. Til sammen gir bokens artikler et godt innblikk i Riksmeklerens virke og betydning.

Bidragsytere:

Ådne Cappelen, Nils Dalseide (red.), Steinar Holden, Kalle Moene, Rolf Negård, Kristine Neergaard, Tor Arne Solbakken, Stein Aabø,

Forfatter(e):