1940

Pris:
332.00
Førpris: 379.00
ISBN: 9788253036199
Utgivelsesår: 2013
Status: I salg
Sideantall: 320
Innbinding: ib

Fredskorpset

Historien om Fredskorpset
Det norske Fredskorpset var i flere tiår en egen post på statsbudsjettet. Men hva slags bistandspolitikk var det egentlig de sto for? Hva var ideene bak? Og hvordan fungerte det i praksis? I 1963 ble de første norske fredskorpsdeltagerne sendt til Uganda. I tiårene som fulgte dro nordmenn på liknende oppdrag til land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Norske fagfolk, gjerne unge, dro ut for å gjøre en innsats for land som var dårligere stilt enn det rike Norge. Man trodde at god utvikling i fattige land kunne skapes, gjerne inspirert av en forståelse av hva som hadde skapt utvikling og velstand hjemme. I dag, femti år senere, har Fredskorpset vært gjennom krise og nedleggelse, og deretter etablert seg på ny. Hva slags syn på bistand står Fredskorpset for i dag? Og hvordan praktiserer Fredskorpset sitt arbeid, i en verden som ser ganske annerledes ut enn for femti år siden.

Roy Krøvel
(født 1964) er historiker og medieforsker, førsteamanuensis ved institutt for journalistikk og mediefag ved Høgskolen i Oslo. Krøvel er også sivilingeniør med sikkerhet og risikoanalyse som spesialfelt.

Kristin Skare Orgeret (født 1968) er medieforsker og førsteamanuensis ved institutt for journalistikk og mediefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Forfatter(e):