Freud, Sigmund

Freuds arbeid Vitsen og dens forhold til det ubevisste er blitt betraktet som avslutningen på én del av hans produksjon. Til denne delen regnes hans Studier over hysteri (1885), Drømmetydning (1900), Hverdagslivets psykopatologi (1901), samt Vitsen (1905). I disse arbeidene undersøker han det ubevisstes uttrykksformer slik de fremtrer som symptomer, drømmer, feilhandlinger og forsnakkelser - og i språket.

Vitsen og dens forhold til det ubevisste
kan også leses som en kommentar til - og oppsummering av - Drømmetydning, som i ettertid er blitt stående som et av Freuds hovedverker.

Bøker av Freud, Sigmund: