1063

Gervin, Karl

er idéhistoriker og teolog. Han har i en årrekke arbeidet som prest i Oslo domkirke. Karl Gervin er en etterspurt foredragsholder, kåsør og omviser. I tillegg til en rekke artikler om by- og kirkehistorie, har Gervin tidligere utgitt bl.a. jubileumsboken Oslo domkirke. Mennesker og miljøer i 900 år (1998), Det store bruddet. Reformasjonen i Norge (1999), Klostrene ved Verdens ende. Lyse, Nonneseter, Hovedøya, Munkeby og Tautra (2007), Har kirken mistet sin hukommelse? (2010) og Reisefører for Norge – det Herrens år 1315 (2011).

Bøker av Gervin, Karl: