Foto: Universitetet i Oslo/Ellen Evju Jahr

Foto: Universitetet i Oslo/Ellen Evju Jahr

Gjesvik, Torild

Torild Gjesvik er kunsthistoriker med en doktorgrad om veier i norsk 1800-talls kunst. Hun har mange års erfaring som høgskolelektor, kunstkritiker og kunstformidler, og var medredaktør for boken Kunst til stede (200(). Torild Gjesvik deltok i forskningsprosjektet Routes, Roads and Landscapes. Aesthetic Practices en route, 1750–2015, og har bidratt med artikler til blant annet Utsikter: Norge sett fra veien 1733–2020 (2012) og antologien Routes, Roads and Landscapes (2011). Hun har også vært engasjert som førstelektor i kulturhistorie og museologi ved Universitetet i Oslo.

Bøker av Gjesvik, Torild: