Gleditsch, Nils Petter

Nils Petter Gleditsch er en veteran i norsk og internasjonal fredsforskning og har vært tilknyttet Institutt for fredsforskning (PRIO) siden 1964. Han redigerte i en årrekke Journal of Peace Research, et av verdens ledende tidsskrifter for fredsforskning og internasjonal politikk. Han har mottatt Norges forskningsråds pris for fremragende forskning og har som eneste nordiske forsker vært president i International Studies-Association.

 

Bøker av Gleditsch, Nils Petter: