Groth, Bente

Bente Groth er religionshistoriker fra Universitetet i Oslo, med det gamle Midtøstens religioner og jødedom som sine spesialfelt. Hun har studert jødedom og jødisk historie i Israel, men beskjeftiger seg også med de mange former for jødedom som praktiseres i verden i dag. Hun har undervist i bl.a. jødedom ved Universitetet i Oslo og vært gjesteforeleser ved flere andre norske universiteter. Hun driver fremdeles en utstrakt konsulentvirksomhet, og arbeider som fagansvarlig og forfatter i Store norske leksikon (snl.no). Bente Groth har redigert bindet Jødiske skrifter (2002) i serien «Verdens hellige skrifter» og oversatt Talmud-tekster i bindet Talmud i samme serie (2012). Hun har vært medforfatter i bøkene Evig din (2005) og Verdens levende religioner (2007). 

Bøker av Groth, Bente: