Gruppeanalyse - med ramme

Pris:
449.00
ISBN: 9788253043821
Status: I salg
Utgitt år: 2023
Innbinding: Heftet

Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi

Dette er andre og reviderte utgave av den klassiske læreboken i Norden om gruppeanalyse og psykodynamisk gruppeterapi. Boken beskriver gruppepsykoterapiens fremvekst i den vestlige verden med vekt på gruppeanalysen i England og Europa, gjennom pionervirksomheten til S. H. Foulkes og medarbeidere, og psykodynamisk gruppeterapi i USA, gjennom pionerer som Irvin Yalom og andre. Det anlegges et bredt idéhistorisk perspektiv om forståelsen av forholdet mellom individ, gruppe og samfunn, om grunnleggende gruppedynamikk og ubevisste prosesser i små og store grupper. Det redegjøres for en kompleks teori som gjør det mulig å skreddersy dynamiske grupper for forskjellige formål.

Boken gjennomgår forskningen på området og oppdaterer det teoretiske grunnlaget for moderne dynamisk gruppepsykoterapi. Det gjelder en evolusjonær forankring, moderne emosjonsteori, betydningen av tilknytning og mentalisering, og tenkning om det individuelle selvet og gruppeselvet. Forfatteren gjennomgår i detalj retningslinjer for praktisk gruppeanalytisk psykoterapi og illustrerer dette gjennom 93 kliniske eksempler. Boken har relevans for alle som driver en eller annen form for dynamisk gruppeterapi som vektlegger prosess, dialog, selvforståelse og relasjonell kompetanse.

Forfatter(e):