Hagtvet, BerntBøker av Hagtvet, Bernt:

1820
Samfunnsborgeren. Erik Rudeng 70 år
1700