foto: Terje Heiestad/Millimeterpress

foto: Terje Heiestad/Millimeterpress

Halvorsen, Marit

Marit Halvorsen ble cand. jur i 1984, LL.M. (Yale Law School) i 1988 og dr. juris (UiO) på en avhandling om helserett i 1997. Hun er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og faglærer i rettshistorie. 

Bøker av Halvorsen, Marit: