Nord om Saltfjellet

Pris:
437.00
Førpris: 499.00
ISBN: 9788253042725
Status: I salg
Utgitt år: 2021
Innbinding: Innbundet

Handverk i det nordenfjeldske. Bind II. Nordland nord for Saltfjellet

Bokverket om «Handverk i det nordenfjeldske» starter nordfra og går sørover til Trondheim. I alt er det planlagt 14 bind, fordelt på ulike regioner og kommuner. I bind II er vi kommet til Nordland fylke, som utgjør to bøker. Den første boken, Nordland nord for Saltfjellet, dekker regionene Vesterålen, Lofoten og Ofoten og har med kommunepresentasjoner for Salten. Den andre boken, Nordland sør om Saltfjellet, omfatter kommunepresentasjoner for Helgeland.

Gjennom tekst og et rikt tilfang av fotografier får vi presentert kirkebyggingstradisjoner, trearbeid og trearbeidere, malerarbeid og malere, metallarbeid og metallarbeidere og andre spesielle handverk samt båtbygging. Nordland har særlig hatt tilknytningspunkter til Bergen, Trondhjem, til pomorhandelen og til svenske landskap i øst samt steder lengre vekk. Nordland er ikke like rikt med hensyn til gammelt handverk og innbo som Trøndelag og øvrige fylker sørover, og nord om Salten blir det norske handverket oftest enkelt og nødtørftig, mens det samiske er mer blomstrende.

Forfatter(e):