557

Heidegger, Martin

Martin Heidegger var en tysk filosof og professor ved Albert-Ludwigs-Universität i Erfurt, hvor han også hadde studert. Han regnes som en av de viktigste filosofer i nyere tid og påvirket mange andre store filosofer, blant annet Hans-Georg Gadamer, Jean-Paul Sartre og Michel Foucault. Kontinental filosofi, fenomenologi, hermeneutikk og eksistensialisme er tradisjonene som er knyttet til Heidegger. Hans første viktige verk var Sein und Zeit fra 1927 (norsk utgave: Væren og tid, 2007).

Bøker av Heidegger, Martin: