1838

Pris:
437.00
Førpris: 499.00
ISBN: 9788253033211
Utgivelsesår: 2011
Status: 3
Sideantall: 200
Innbinding: ib

Historien fremstilt i bilder

Knut Ljøgodt

Praktbok om historiemaleri i Norge

Fremstillinger av historie og myter – gjerne kalt historiemaleri – var lenge dominerende i europeisk kunst. Hos oss har genren fått liten oppmerksomhet. Nå belyses norsk historiemaleri for første gang i sin fulle bredde. Kunstnere fremstilte motiver fra vår egen historie så vel som verdenshistorien. Genren må ses i sammenheng med 1800­-tallets nasjonale strømninger, forteller Knut Ljøgodt. Sagaene vitnet om en storhetstid, og motiver fra norrøn historie og mytologi dominerte. Tidlig i århundret forsøkte kunstnere som Adolph Tidemand, Johannes Flintoe og Knud Baade seg på romantiske fremstillinger fra sagatiden. Senere på 1800­-tallet ble berømte bilder i norsk historie til, som Knud Bergsliens Birkebeinerne og Peter Nicolai Arbos Åsgårdsreien. I 1870­-årene konsentrerte flere av de såkalte München­malerne seg om historiske motiver, også fra nyere historie – som Eilif Peterssen med Christian II undertegner dødsdommen over Torben Oxe og Oscar Wergeland med sitt Eidsvold 1814.

Forfatter(e):