Høiland, Geir Arild

Geir Arild Høiland er tidligere oberstløytnant og daglig leder av Militærhistorisk samling i Gausdal.

Bøker av Høiland, Geir Arild: