Nussbaum Holbergprisen[1]

Holbergprisen 2021 til Martha Nussbaum

Nylig ble Martha Nussbaum tildelt Holbergprisen 2021 for hennes fremragende forskning innen filosofi og rettsvitenskap

Nussbaum er professor i rettsvitenskap og etikk ved Juridisk fakultet og Filosofisk institutt ved University of Chicago, og hun er i dag en av verdens mest produktive og velkjente filosofer.

Holbergkomitéen skriver i sin begrunnelse: 
Martha C. Nussbaum er en «allmennhetens filosof» i ordets rette forstand. Hennes arbeider har nådd et bredt publikum over hele verden, samtidig som hun har hatt betydelig innvirkning på mange kunnskapsfelt. Nussbaum er en av verdens ledende intellektuelle og en viktig forkjemper for humaniora og for verdien av rasjonell tenkning og medmenneskelighet i felleskapsspørsmål. Mens Nussbaums akademiske meritter er udiskutable, er kanskje det aller mest beundringsverdige hennes vilje til å anvende kunnskap globalt, i bestrebelsen på å utgjøre en reell og varig forskjell i folks liv. Av denne grunn, og mange flere, er Martha C. Nussbaum en høyst verdig mottaker av Holbergprisen 2021. 

På norsk har Pax Forlag utgitt boken Litteraturens etikk, som inneholder seks sentrale tekster hentet fra Nussbaums omfattende forfatterskap, oversatt av Agnete Øye. Utvalget er ved litteraturforsker Irene Engelstad, som også har skrevet innledningen. 

I innledningen skriver Engelstad:

«Hva velger vi å lese? Hva velger vi å formidle, og hvordan gjør vi det? Litteraturen kan, mener Nussbaum, bidra til moralfilosofien fordi den kan utvikle vår etiske tenkning.» 

Les mer om og kjøp boken her