1290

Holmøyvik, Eirik

Eirik Holmøyvik er ph.d. og professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Han har tidligere utgitt Maktfordeling og 1814, Bergen 2012, Union og suverenitet - Noreg si folkerettslege stilling før 1905, Rettshistoriske studier nr. 14, Oslo 2004 og Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014, Oslo 2013.

Bøker av Holmøyvik, Eirik: