Holst, Cathrine

Cathrine Holst er seniorforsker ved ARENA – Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

Bøker av Holst, Cathrine:

Festskrift til Rune Slagstad: Rett og politikk