1114

Holte, Ole Martin

Han har studert teologi og studere nå gestaltterapi ved Norsk Gestaltinstitutt AS. Han bygget opp og ledet Gatetjenesten i Fransiskushjelpen i Oslo over flere år. I 1993 konverterte han til katolisismen og levde åtte år i kloster som fransiskanermunk.

Under sin utdanning som sosionom valgte han som et under-cover prosjekt, å leve tre somre på gata som frivillig uteligger, i Oslo og København.

Han har bred erfaring fra oppsøkende arbeid i rus- og prostitusjonsmiljøene i Norge, Danmark, Nederland og Belgia. Han har jobbet oppsøkende i Kirkens Bymisjon-Oslo med eldre menn.

Bøker av Holte, Ole Martin: