House Bøe Møller / Weekend house Straume

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253040417
Status: Utsolgt
Utgitt år: 2017
Innbinding: Heftet

House Bøe Møller / Weekend House Straume

Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS

asBUILT : 18

Knut Hjeltnes has over the last three decades explored a distinct personal architectural vocabulary that has matured and become increasingly rich with each new task. The two houses presented in this book are situated differently; one on a precarious, small islet on the Norwegian west coast, visible from all sides, and with magnificent views; the other is a hidden plot in a quiet suburban, residential area. The two small buildings unveil different aspects of Knut Hjeltnes' work.

In his essay, the Italian architect and writer Nicola Flora describes his journeys to the exposed "shell on the rock" and the house in an almost introverted Oslo neighbourhood, and thorougly explains the sensual and site-specific quailities of Hjeltnes' architecture. He argues that the asBUILT series' approach to presenting architecture has certain limitations: "There can be no true knowledge of architecture without the active and simultaneous participation of the senses in the presence of the accomplished work. Drawings are essential, yet the direct experience is much stronger."

Dr. Nicola Flora (1961), is associate professor in Interior Architecture at DiARC in Naples, Italy, Federico II University. He has published several articles and books on modern Scandinavian architects, among others Sigurd Lewerentz, Sverre Fehn, Arne Korsmo and Knut Knutsen. He is editor of the international architecture magazine AREA since 1998.

Jan Olav Jensen (red.).

Se film fra Weekend House Straume

Filmen ble laget av Lightsource productions på oppdrag for NORLA/Pax/AHO (kurator Nina Berre), 2019.

Utstillingen In Norwegian Landscapes. Hunting High and Low i DAM Deutsches Architekturmuseum (DAM), Frankfurt am Main, inngikk som del av kulturprogrammet til bokmessen i Frankfurt 2019, der Norge i 2019 var gjesteland. Utstillingen tok utgangspunkt i bokserien asBuilt. Hver bok dokumenterer én utvalgt bygning ved hjelp av alle arbeidstegninger, faktainformasjon, fotografier og ett engelskspråklig essay. 

Mens intensjonen for bokserien er å dele arkitektoniske ideer, detaljer og spesifikke løsninger og slik sett gjøre arkitektenes kunnskap tilgjengelig, var ideen for utstillingen å gi publikum innsikt og håndgripelig forståelse for arkitekturen. Seks filmer ble produsert spesielt for anledningen. Her ønsker man å vise geografisk plassering og tydeliggjøre forholdet mellom bygning og landskap, gi en opplevelse av å bevege seg inn i arkitekturen og få en følelse av lysinnfall, materialer og overflater. Filmene ble projisert utenpå og inne i det sentrale ikoniske «huset i huset» i DAMs øverste etasje (arkitekt Oswald Mathias Ungers, 1985). I utstillingen er også hver av bygningene i bøkene representert med minst ett medium i tillegg til boka selv: En ny eller eksisterende film, en modell, originale tegninger og fotografier. Til sammen presenterte utstillingen 21 asBuilt-bøker, 6 andre publikasjoner om norsk arkitektur, 11 filmer, 11 modeller, 5 originaltegninger, samt dibond-trykk av samtids- og arkivfotografi.

Utvalget omfatter eneboliger og feriehus i natur- og kulturlandskap, et vannkraftanlegg i fjellet, institusjoner i byene og prosjekter for turisme og kultur.

Utstillingen har også vært vist ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) høsten 2020.