1852

Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN: 9788253033624
Utgivelsesår: 2011
Status: I salg
Sideantall: 240

Humanisme

Først og fremst et menneske

Humanismen – en meningsbærende myte?

Begrepet humanisme har vokst seg så rundt at det er blitt vanskelig å gripe – enn si angripe. Det knyttes både til en klassisk orientert kulturbevegelse, et moderne ikke­religiøst livssyn, et filosofisk fundament for menneskeverd, rett og velferd. I denne boka viser Per Anders Aas hvordan et humanistisk perspektiv har blitt holdt frem gjennom tidene. Han ser nærmere på humanismens menneskesyn – mennesket som alle tings målestokk – i forhold til andre syn på mennesket. Og drøfter hva Noras utsagn i Ibsens Et dukkehjem om å være «først og fremst et menneske» kan bety. Aas spør også hva humanismens potensial er. Har den en fremtid? Eller går vi inn i en posthumanistisk epoke, der mennesket ikke lenger står i sentrum? Må mennesket vike for moderne makter – som maskinen og markedet? Humanismen er fortsatt aktuell, konkluderer Aas, men den må drøftes, ikke bare dyrkes.

Presse

Les anmeldelsen på Humanist

Forfatter(e):