VRtrEg5Q_1901_Kant - Hva er et menneske

Pris:
323.00
Førpris: 369.00
ISBN: 9788253035642
Utgivelsesår: 2012
Status: I salg
Sideantall: 242
Innbinding: h
Oversatt av: Øystein Skar

Hva er mennesket?

Antropologi i pragmatisk perspektiv

En leken Kant med introduksjon av Lars Fr. H. Svendsen

«Verket er fullt av anekdoter, vittigheter, litterære referanser og allusjoner, slik at vi kan møte en langt mer «blomstrende» forfatter enn den tørre filosofen vi vanligvis møter når vi leser Kant.» Lars Fr. H. Svendsen i innledningen.
 
Hva er mennesket? Antropologi i pragmatisk perspektiv er basert på en forelesningsrekke over antropologi som Kant holdt regelmessig ved universitetet i Königsberg i mer enn tyve år. Han stilte spørsmål som: Hva kan og skal mennesket gjøre ut fra egen, fri beslutning? Hvor går grensene mellom sunn fornuft og galskap? Finnes det et mål for hele menneskeslekten, og i så fall hvilket?
 
Forelesningene var svært populære, og tiltrakk seg mange tilhørere utenfor de akademiske sirkler. I boken anlegger Kant et pragmatisk perspektiv, det vil her si mennesket betraktet som et fritt, handlende vesen.