1255

Hvattum, Mari

Mari Hvattum er dr.philos. og professor i arkitekturhistorie og -teori ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Hun har særlig interessert seg for forholdet mellom arkitektur og offentlighet. Sammen med AHO-kollegaen Mari Lending redigerte Mari Hvattum antologien Vor Tids Fordringer. Norske arkitekturdebatter 1818–1919 (Pax 2012). Videre skrev hun en bredt anlagt monografi, Heinrich Ernst Schirmer. Kosmopolittenes arkitekt (Pax 2014). Her plasseres H.E. Schirmer midt i 1800-tallets kulturelle og politiske offentlighet, samtidig som glemte nyanser i historismens byggekunst trer frem. I serien «Hva er» utkom Hvattums Hva er arkitektur (Universitetsforlaget 2015) og i 2016 redigerte hun boken Debatten om stortingsbygningen 1836–1866 (Pax). Her belyses forbindelsen mellom arkitekturdebatt, offentlighet, politikk og konstitusjon.

Bøker av Hvattum, Mari: