1099

Pris:
323.00
Førpris: 369.00
ISBN: 9788253024745
Utgivelsesår: 2003
Status: Ukjent
Innbinding: ib
Oversatt av: Mie Hidle
Originalens tittel: Metaphors we live by

Hverdagslivets metaforer

Fornuft, følelser og menneskehjernen

Forfatterne lanserer ideen om at metaforer er minst like viktige i hverdagsspråket som i poesien. Boken gir eksempler på at metaforer kan påvirke både hvordan vi tenker og hvordan vi handler. Den er enkel i sin oppbygging og eksemplifisering, men implikasjonene og refleksjonene boken inviterer til, er både omfattende og urovekkende. Har litteraturliste.

Forfatter(e):