Festskrift til Jan Eivind Myhre: I det lange løp

Festskrift til Jan Eivind Myhre: I det lange løp

Pris:
369.00
ISBN: 9788253039695
Status: I salg
Utgitt år: 2017
Innbinding: Innbundet
Materiell:

I det lange løp

Festskrift til Jan Eivind Myhre

Den 26. april 2017 fylte Jan Eivind Myhre 70 år, etter et langt yrkesliv. Innsatsen har vært ytterst mangfoldig.  Han har arbeidet med en rekke disipliner i historiefaget og med fagets historie. Derfor hylles han nå med et festskrift der kolleger skriver historiografisk og programmatisk om de feltene han har vært opptatt av. 

Innhold: 

 • Arne Hveem Alsvik og Knut Kjeldstadli: Intervju med Jan Eivind Myhre
 • Ida Bull: Sosialhistorie – fortsatt aktuell?
 • Ola Alsvik: Hva er vel verden utenfor Verona? Om forsøkene på å forene lokalhistorie med nasjonal og global historie
 • Peder Anker: Ressurs-, miljø- og klimahistorie
 • Ola Svein Stugu: Jan Eivind Myhre og byhistoria
 • Ellen Schrumpf: Barndomshistorie – mellom struktur, kultur og materialitet
 • Anne Minken: Migrasjoner og migrasjonisme – lange linjer
 • Kari Lindbekk: Befolkningsutvikling med sosial sprengkraft
 • John Peter Collett og Kim Helsvig: Universitetshistorie – er det mulig?
 • Jan Messel: Profesjoner i profesjonshistorien
 • Fredrik W. Thue: Hva var norsk historievitenskap?
 • Erling Sandmo: Mange sanger i historien – Om koret som ramme rundt tidlig-moderne tidsforståelser
 • Øyvind Østerud: Hvem ble nr. 4? – Glimt fra løpsidrettens ukjente historie
 • Lars Lørdahl: Bibliografi over Jan Eivind Myhres trykte publikasjoner