963

Pris:
244.00
Førpris: 279.00
ISBN: 9788253022468
Utgivelsesår: 2000
Status: Utsolgt
Innbinding: ib
Originalens tittel: No future without forgiveness

Ingen fremtid uten tilgivelse

Desmond Tutu

Ved siden av Nelson Mandela er Desmond Tutu den person som i Norge framstår som selve symbolet på kampen mot apartheid i Sør-Afrika.

Ved siden av Nelson Mandela er Desmond Tutu den person som i Norge framstår som selve symbolet på kampen mot apartheid i Sør-Afrika. Erkebiskopen og fredsprisvinneren ledet det nitide, vanskelige og psykisk belastende arbeidet med Sannhets- og forsoningskommisjonen. Sannhetskommisjonen har brakt på det rene, bl.a. ved å åpne graver, hvilken systematisk urett og brutalitet menneskene i Sør-Afrika ble utsatt for under apartheidregimet. Det er det denne boka av Desmond Tutu handler om. Arbeidet har vakt stor internasjonal oppmerksomhet, og blir betraktet som forbilledlig ved de fleste fredsforsknings- og menneskerettighetsinstitutter verden over. Dette er levende og engasjerende lesning. Boka gjør leseren kjent med et klokt og godt menneske med et budskap om forsoning og tilgivelse som det eneste håpet vi har for å oppnå fred, men Tutu forsøker ikke å idyllisere. Han legger ikke skjul på at det mareritt han og hans medarbeidere har vært igjennom. Mange av dem har fått varige psykiske skader. Men Tutu viser at humanismen eksisterer, og at den er nødvendig for menneskehetens overlevelse.

Forfatter(e):