Foto: Morten Kolstad

Foto: Morten Kolstad

Jensen, Tom B.

Tom B. Jensen er fotograf og publisist, med bred erfaring fra presse og forlag. Han har også vært ansatt ved Forsvarsmuseet. Jensen er en dedikert småtrykk-, tidsskrift- og boksamler, og har i mange år interessert seg særlig for skrifter om andre verdenskrig. Sammen med Hans Fredrik Dahl utga han Parti og plakat. NS 1933–1945 (1988). Han står også bak en rekke andre utgivelser, som Nasjonal Samlings periodiske skrifter (1992), Det frie Norges periodiske skrifter 1940–1945 (1992) og en Vidkun Quisling-bibliografi (1996). Videre har han utgitt bibliografiene Barnebøkene 1940–1945 (2009), Hva norske forfattere fikk publisert under krigen (2012) og Julehefter i krig og fred (2016

Bøker av Jensen, Tom B.: