1875

Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN: 9788253034973
Utgivelsesår: 2012
Status: Utsolgt
Sideantall: 200
Innbinding: ib

Jøder og politi i Stavanger

Glemselens bekvemmelige letthet

Hvordan og hvorfor skriver man noen ut av den norske historien?

Etter at alle jødene i Stavanger ble arrestert av byens politi i 1942, ble de slettet fra historien. På tross av at de fleste hadde bodd der i tretti år, og var sterkt til stede i lokalmiljøet, la ettertiden et lokk over deres eksistens. Deres liv og virke ble glemt, og de forsvant inn i den anonyme gruppen av ”jøder som ble drept av tyskerne”, uten noen form for lokal forankring. Hvordan kunne det skje? Kjersti Dybvig lar dem nå tre frem med sine individuelle historier – og tragedier. Forfatteren viser klart hvordan utbredte oppfatninger om jøders menneskeverd spilte inn når de ble arrestert og deportert. Antisemittismen og antijudaismen i lokalmiljøet kommer sterkt til syne, ikke minst i de religiøse miljøene og det lokale politiet.
 
Hvordan skriver man noen ut av historien? Vi har forskjøvet referansepunktet for Holocaust fra det lokale til det globale, hevder Kjersti Dybvig. Dermed har vi skapt en avstand til folkemordet, som får oss til å tro at det ikke har noe med oss å gjøre. Dette har ikke bare fritatt oss fra delaktighet, men også fjernet jødene fra den lokale krigshistorien.

Forfatter(e):