Jørgenvåg_Olav

Jørgenvåg, Olav

Olav Jørgenvåg er født i Molde i 1974 og barnebarn av Paul Johan Jørgenvåg. Han er utdannet bachelor i journalistikk ved University of Sheffield, England. Han har tjenestegjort i FNs fredsbevarende styrker i det tidligere Jugoslavia og hatt mangeårig engasjement som hovedtillitsvalgt i industrien. Olav Jørgenvåg bor i Tistedal utenfor Halden.

Bøker av Jørgenvåg, Olav: