Asger Jorn

Asger Jorn

Jorn, Asger

Asger Jorn (1914–1973) var en dansk kunstner og essayist. Han var medlem av den internasjonale kunstnergruppen CoBRa, og en av grunnleggerne av den Situasjonistiske Internasjonale i 1957.

Bøker av Jorn, Asger: