1628

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253030937
Utgivelsesår: 2008
Status: I salg
Innbinding: h
Oversatt av: Lars Holm-Hansen

Kamp om anerkjennelse

Den tyske sosialfilosofen Axel Honneths Kamp om anerkjennelse utkom for første gang på tysk i 1992 og har i dag status som et sosialfilosofisk hovedverk.

Den tyske sosialfilosofen Axel Honneths Kamp om anerkjennelse utkom for første gang på tysk i 1992 og har i dag status som et sosialfilosofisk hovedverk. Honneth analyserer de formelle betingelsene for selvrealisering, det vil si det gode liv, og viser hvordan den enkeltes selvtillit, selvaktelse og egenverdi er avhengig av anerkjennelse, i det private liv, som rettssubjekt og i det sosiale liv. Honneth framhever betydningen av sosiale relasjoner for utviklingen av en egen identitet. Han viser hvordan mangel på anerkjennelse manifesterer seg i form av bevissthetsforstyrrelser som viser det moderne samfunns skrøpelighet og peker på den samfunnsmessige ubalanse mellom individuell frihet og sosial anerkjennelse. I boka skisseres vilkårene for en ny kritisk samfunnsteori med utgangspunkt i både Hegel og nyere sosialpsykologiske teorier. Honneth er Jürgen Habermas’ etterfølger ved Johann Wolfgang Goethe Universitet i Frankfurt. Han er professor i sosialfilosofi og direktør ved Institut für Sozialforschung. Dette er den første boken av Honneth i norsk oversettelse.

Forfatter(e):