Immanuel Kant

Immanuel Kant

Kant, Immanuel

Immanuel Kant (1724–1804) levde hele sitt liv i den østprøyssiske handels- og universitetsbyen Königsberg, dagens Kaliningrad. I 1770 ble han professor i filosofi. Kants hovedverk, Kritikk av den rene fornuft, ble utgitt i 1781, med en sterkt revidert utgave i 1787. I 1785 publiserte han en liten bok om moralfilosofi, Grunnleggingen av moralens metafysikk, og disse tankene ble videreutviklet i Kritikk av den praktiske fornuft. I 1790 kom den siste av de tre kritikkene, Kritikk av dømmekraften, som var et forsøk på å forene de to første, og som dessuten tok for seg estetikk og teologi.

Bøker av Kant, Immanuel: