Katti Anker Møller

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253042848
Status: Forventes utgitt 30.8.2021
Utgitt år: 2021
Innbinding: Innbundet

Katti Anker Møller

En biografi

Pionér i kampen for kvinners rett til makt over eget liv

Katti Anker Møller var en kvinne av mot og tankekraft, i en tid der normene satte dødelige grenser for kvinners liv og barns oppvekstvilkår. Hun kom selv fra en privilegert overklasse, men så hvordan morens ti barnefødsler slet henne ut, og førte til en tidlig død.

Hun vokste opp på Hamar, der foreldrene drev Sagatun folkehøyskole, et kontroversielt skoleprosjekt der både nytenkning og radikale tanker satte spor i undervisningen. Skolen var åpen for både allmenn stemmerett, for kvinners rettigheter og for barnas rettigheter. Katti så også hvordan uønskede graviditeter i en tid uten prevensjon, men desto, mer skam førte til mengder av tragedier – tidens barnedrap og aborter hos kloke koner, som ofte endte med døden.

Slik ble Katti Anker Møller den første i Norge som tok til orde for selvbestemt abort. Hun startet mødrehjem og hun dro på foredragsturneer. Kampen dreiede seg også om å forhindre den store barnefattigdommen som fulgte av manglende prevensjon, særlig hos de fattigere lag av befolkningen.

Skildringen av Katti Anker Møllers liv og virke er en levende fortelling om livsvilkår som i dag er nesten glemt, med hjerteskjærende hverdagstragedier som truet enhver ung kvinne på terskelen til livet. Katti Anker Møller så tragediene utspille seg rett foran øynene sine, og gikk uredd inn i kampen, med de dilemmaer og realiteter det innebar.