Knut Kjeldstadli

Knut Kjeldstadli

Kjeldstadli, Knut

Knut Kjeldstadli (f. 1948) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har vært særlig opptatt av norsk samfunnshistorie, arbeiderbevegelsen og andre sosiale bevegelser; arbeidets historie og migrasjon og innvandring. Han har også forsket på historiefagets teori og metoder.

Kjeldstadli har skrevet en rekke bøker, blant andre Jerntid. Fabrikksystem og arbeidere ved Christiania Spigerverk og Kværner Brug fra om lag 1890 til 1940 (1989), Historien er ikke hva den en gang var (1992), Sammensatte samfunn. Innvandring og inkludering (2006), Akademisk kapitalisme (2010) og Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om framveksten av det moderne Norge (2010). Han var redaktør for Norsk innvandringshistorie b. I–111 (2003), som ble tildelt Brageprisen.

Knut Kjeldstadli, UiO

Bøker av Kjeldstadli, Knut: