Yngvar Kjelstrup. Foto Oslo Museum

Yngvar Kjelstrup. Foto Oslo Museum

Materiell:

Kjelstrup, Yngvar

Yngvar Kjelstrup (1887–1986) var utdannet marineoffiser fra Sjøkrigsskolen i Horten, og seilte i nøytralitetstjenesten under Første verdenskrig. I 1919 ble han ansatt som sekretær i Kristiania havnevesen, fra 1923 var han havnerådmann, og fra 1935 til 1955 var han havnefogd og øverste leder for Oslos havnevesen. 

Under Andre verdenskrig var han motstandsmann, blant annet tilknyttet XU. Etter at han gikk av som havnefogd, seilte Kjelstrup som kaptein for skoleskipet «Christian Radich».

Bøker av Kjelstrup, Yngvar: