1586

Pris:
244.00
Førpris: 279.00
ISBN: 9788253030517
Utgivelsesår: 2007
Status: Utsolgt
Innbinding: h

Kjønn og modernitet

Jorun Solheim

Ideen om kjønnsforskjellighet – forstått som en fundamental opposisjon mellom ”det kvinnelige” og ”det mannlige” – er et moderne fenomen og har sine spesifikt moderne trekk. Solheim diskuterer her opprinnelsen til disse forestillingene.

Ideen om kjønnsforskjellighet – forstått som en fundamental opposisjon mellom ”det kvinnelige” og ”det mannlige” – er et moderne fenomen og har sine spesifikt moderne trekk. Dette er en komplementær opposisjon mellom mann og kvinne, som konstituerer begge kjønn i kraft av en grunnleggende mangel som ikke kan overskrides. Slik har det ikke alltid vært. Kjønn og modernitet handler om hvordan nettopp moderniteten som samfunnsformasjon både hviler på og konstituerer denne kjønnsmotsetningen. Solheim skisserer den idehistoriske opprinnelsen til tanker om en fundamental kjønnsforskjell som vi fortsatt ser sterke rester av i dag, som gjennomsyrer våre institusjoner, informerer våre begreper og kategorier, og preger hele vår tenkemåte. Forfatteren viser hvordan det skjer en endring i kulturelle forestillinger om hva en kvinne er og bør gjøre, og hva en mann er og bør gjøre, ved inngangen til vår moderne tid. Hun viser videre hvordan denne endringen er knyttet til kapitalismens gjennombrudd og den borgerlige offentlighet som sosial praksis, og hvordan den vedvarer som en forestilling knyttet først til romantikken og deretter til romantiske forestillinger som løper frem til i dag. Kvinnen ble knyttet til hjemmet på en ny måte, og mannen ble knyttet til økonomi på en ny måte. Prosjektet innebærer en nylesning av de store modernitetsteoretikernes teorier ut fra et kjønnsperspektiv. Kjønn og modernitet viser dermed hvordan både teori og fortidens sosiale virkelighet kan se helt annerledes ut, når kjønn og kjønnsforskjeller blir en del av fortolkningsrammen.
Jorun Solheim er sosialantropolog og for tiden ansatt som forsker ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo.

Forfatter(e):