Kjell Kristensen. Foto: Werner Juvik

Kjell Kristensen. foto: Werner Juvik

Kristensen, Kjell

Kjell Kristensen er forfatter og har skrevet for teater, film, radio og tv. Hans interesse for historie, religion og mytologi går igjen i mange av hans arbeider. Kristensen har vært brukt som konsulent og rådgiver i en rekke sammenhenger som har med religion og kulturforståelse å gjøre

Bøker av Kristensen, Kjell: