Kristeva, Julia

Fra studietiden var Kristeva godt skolert i marxistisk teori, russisk formalisme og hun hadde inngående kjennskap til Mikael Bakhtins litteraturteori. Kristevas anvendelse av denne kunnskapen utgjør en viktig del for hennes tenkning og representerte en utfordring for strukturalistene, som dominerte 60-tallets Frankrike.

Julia Kristeva har skrevet en rekke teoretiske verker og romaner.

Bøker av Kristeva, Julia: