BirgerKullmann_90298-13x13-300RGB

Materiell:

Kullmann, Birger

Birger Kullmann er sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole og tok sin diplomoppgave på tankforsøk med seilbåtskrog til IOR-regelen. Kullmann har tegnet «one off» kjølbåter og havkappseilere og deltatt internasjonalt både i havkappseilings-VM og i Admirals Cup. Han har tegnet en rekke hurtiggående motorbåter, vesentlig til yrkesbåtbruk innenfor redning, patrulje og såkalte Fast Rescue Boats (ofte kalt MOB – «mann overbord båt») og mottatt flere utmerkelser for design. 

Bøker av Kullmann, Birger: