1831

Pris:
399.00
ISBN: 9788253033204
Utgivelsesår: 2011
Status: I salg
Sideantall: 300
Innbinding: ib

Kunsten å bevare

Om kulturminnevern og fortidsinteresse i Norge

Hva er et kulturminne, og skal det brukes til noe?

Her handler det om viljen til vern. Hvorfor og hvordan bevare kulturminner? Kan de forandres? Og hvordan har bevaring blitt begrunnet gjennom tidene? Aktørene har ikke bare ønsket å ta vare på det gamle, de har også villet skape en mer «harmonisk» framtid. Kampen mot det som oppfattes som kulturelt forfall står derfor sentralt. Det gjør også spørsmålet om autentisitet, nasjonale verdier, tilhørighet og synet på stygt og pent.

Boka omhandler både offisielt vernearbeid og mer folkelig engasjement i bygd og by. Samarbeid, strid og debatt har alltid preget vernearbeidet, som forfatteren deler inn i tre faser: Den første handler om nasjonalromantikk og nostalgi, den neste om bygningsfredning og kamp mot industrialismen. På 1960­tallet ble miljø­ og sosialhistorien viktig, og i vår tid står stikkord som lokal forankring og verdiskaping sentralt. Men kan kulturminner være «motor» i stedsutviklingen?

Forfatter(e):

Arne Lie Christensen